Na stronie Klubu Wybieralnego publikowane są tylko zgłoszenia nadesłane przez jego członków. Zamieszczenie informacji o miocie nie jest równoznaczne z rekomendacją, gdyż Klub nie ma uprawnień do przeglądów i oceny szczeniąt.  Członków klubu, którzy chcieliby tutaj zamieścić informację o urodzonym miocie i dostępnych szczeniętach w swojej hodowli prosimy o nadesłanie zgłoszenia do sekretarza Klubu:  corgiklub.sekretarz@wp.pl

Prosimy wysyłać zgłoszenia według wzoru:

rodzice: (tytuły)imię psa x (tytuły)imię suki
liczba piesków (umaszczenie), liczba suczek (umaszczenie)
nazwa hodowli 
adres www hodowli

Miot w hodowli "LISIURA" urodzony 17.09.2018

Ch.Pl. Uszaki Henry the Eight (PRA clear, HD, ED 0/0) x Ch.Pl. Siwula z Wisznuwoli Lisiura (PRA clear)
1 piesek blue merle, 1 piesek brindle tri, 2 pieski tricolor, 1 suka blue merle, 1 suka tricolor

 www.welshcorgi.com.pl