Na początek parę słów niezbędnego wyjaśnienia. Przepisy Związku Kynologicznego w Polsce przewidują możliwość istnienia dwóch Klubów Rasy. Pierwszy, istniejący od roku 2003 to Klub-Komisja. Nie ma on składek, członków, a tylko przewodniczącego, który jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny ZKwP. Nazwa „klub” jest więc w tym przypadku raczej myląca. Obowiązkiem tego klubu jest zorganizowanie raz w roku wystawy klubowej z „dużym” CWC – te wystawy od lat odbywały się w Pruszkowie, a ostatnio odbywają się w Nadarzynie. Dla bardziej licznych ras istnieje możliwość utworzenia klubu Wybieralnego, właśnie takiego, jaki kojarzy nam się ze słowem „klub”. Musi on mieć co najmniej 100 członków, opłacających roczną składkę, działa według zatwierdzonego przez ZG ZKwP regulaminu i ma swoją wystawę (z „dużym” CWC). Zarząd Klubu wyłaniany jest w drodze wyborów. I właśnie na stronie takiego Klubu (powołanego jesienią 2011) jesteś.

Zarząd Klubu

Krzysztof Michalski
przewodniczący
odział Warszawa

Julita Rygier
wiceprzewodnicząca
odział Zielona Góra

Agnieszka Skarżyńska
sekretarz
odział Warszawa
 corgiklub.sekretarz@wp.pl

Ewelina Dłużniewska
skarbnik
odział Warszawa
 corgiklub.skarbnik@wp.pl

Andrzej Tyburczyk
członek
odział Lublin

Małgorzata Mejer 
członek
odział Warszawa

Iwona Hofman
zastępca
odział Kraków

Dorota Paź
zastępca
odział Warszawa

Komisja Rewizyjna

Paweł Filipiak
przewodniczący
odział Poznań

Blanka Żukowska 
wice
przewodnicząca
odział Warszawa

Monika Kosińska
członek
oddział Wrocław

Agnieszka Wójtowicz
zastępca
oddział Warszawa

Składka Klubowa

Bank PEKAO S.A.
nr konta: 18 1240 6768 1111 0010 9937 3516

Dokumenty

Deklaracja Członkowska  
Powołanie Klubu  
Regulamin Klubu  
Hymn Klubu  
Logo Klubu