PRA to genetycznie uwarunkowana choroba oczu, która jeszcze do niedawna była poważnym problemem w hodowli cardiganów, ba, nawet ją zdziesiątkowała. Chore psy ślepły, i to już w stosunkowo młodym wieku, a choroba była nieuleczalna. Dopiero opracowanie testów genetycznych, pozwalających na wykrycie nie tylko zwierząt chorych, ale i nosicieli, pozwoliło na opanowanie problemu. Cardigany to piewsza rasa, w której połączone wysiłki naukowców i dobra wola hodowców, którzy na skalę masową uczestniczyli w badaniach, pokazały jak skuteczne być mogą badania genetyczne.

W testach DNA, wykonywanych na krwi obwodowej, uzyskuje się trzy różne wyniki:

* Pies może być wolny od PRA (PRA free), co znaczy, że w jego genotypie nie występuje zmutowany gen rcd-3, odpowiedzialny za PRA.

* Druga kategoria to nosiciele. W ich genotypie gen rcd-3 występuje pojedynczo. Nie rozwiną się u nich objawy choroby, ale - gdy partnerem ich zostanie zwierzę chore lub inny nosiciel - to wśród ich potomstwa pojawią się osobniki chore (z prawdopodobieństwem 50% lub 25%, odpowiednio).

* Zwierzęta chore mają w swym genotypie gen rcd -3 podwójnie, i zawsze przekażą go potomstwu. Same staną się prędzej czy później ślepe.

W wyniku przeprowadzonych badań wszystkie psy chore wykluczone zostały z hodowli - była to niekiedy prawdziwa tragedia dla hodowców, ale wielki pożytek dla rasy. Choć dopuszczono wykorzystywanie w hodowli nosicieli (pod warunkiem kojarzenia ich z psami zdrowymi i testowania potomstwa), to w praktyce nikt z tej możliwości nie skorzystał, aby geny PRA nie przekazywały się na kolejne pokolenia. Postępowanie hodowców cardiganów zasługuje na najwyższe uznanie i może stanowić wzór dla tych, którzy hodują inne rasy, u których PRA występuje.

Dzisiaj wśród cardiganów mamy do czynienia z dwiema kategoriami psów - tymi, których DNA zostało przebadane (PRA free - tested), i tymi, o których wiadomo, że są wolne od PRA z rodowodu (PRA free - pedigree). Tylko takie psy powinny być wykorzystywane w hodowli.

WSZYSTKICH HODOWCÓW I WŁASCICIELI CARDIGANÓW PROSIMY  O NADSYŁANIE DO KLUBU KOPII WYNIKU BADAŃ

Wyniki prosimy nadsyłać adres:

corgiklub.sekretarz@wp.pl

Lista psów przebadanych genetycznie

Psy przebadane  (PRA-free – tested)

ARIAN
Big-Wood’s TINY CHECKMATE
Birkebakkens HOPEFUL HAVANNA
BLODEUWEDD Lisiura
CYTRA z Anegdoty
CUDKA LISIURA z Anegdoty
Yardican US WESTWYN LEO
KORDELIUSZ znad Okrzejki
CLIPPER Złote Psiaki
Coedwig's CHRIS TEAM DREAM