Składka za rok 2022.

Składka za rok 2022 wynosi 25 zł.

Rachunkiem bankowym do rozliczeń finansowych Klubu (wpłaty członkowskie, rozliczenia z Zarządem Głównym, itp.) jest rachunek w Banku PEKAO S.A. o numerze 18 1240 6768 1111 0010 9937 3516.