Składka za rok 2021 – Uwaga! Nowy nr konta.

Składka za rok 2021 podobnie jak w latach ubiegłych wynosi 20 zł.

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA!

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że nowym rachunkiem bankowym do rozliczeń finansowych Klubu (wpłaty członkowskie, rozliczenia z Zarządem Głównym, itp.) jest rachunek w Banku PEKAO S.A. o numerze 18 1240 6768 1111 0010 9937 3516.