Podsumowanie II Zlotu Corgi oraz walnego Zgromadzenia Klubu

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na II Zlot Corgi. Za cudowną atmosferę, pyszności do jedzenia i picia oraz za konstruktywną, rzeczową dyskusję. Nade wszystko, w imieniu całego zarządu, za okazane nam zaufanie. Nowo wybrane władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Klubu:
Anna Redlicka – przewodniczca
Andrzej Tyburczyk – wiceprzewodniczący do spraw w.c.p
Krzysztof Michalski – wiceprzewodniczący do spraw w.c.c
Ewelina Dłużniewska – sekretarz
Grzegorz Sadzyński – skarbnik
Małgorzata Mejer – członek zarządu
Komisja rewizyjna:
Paweł Filipiak – przewodniczący
Blanka Żukowska
Monika Kosińska