Spotkanie w Księżych Młynach

Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków Klubu na spotkanie w Księżych Młynach. Ośrodek Van-Tur: vantur.dobrynocleg.pl. Prosimy indywidualnie rezerwować miejsca w ośrodku. Osoby, które już zarezerwowały miejsce, proszone są o informację na e-mail: corgiklub.skarbnik@wp.pl.

PROGRAM SPOTKANIA:

 20.06.2015
Miejsce – Zlot  Corgomaniaków Księże Młyny
Godzina 11.00 – pierwszy termin
Godzina 11.15 – drugi termin
Wybór przewodniczącego zebrania
Sprawozdanie zarządu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie komisji rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami
• cele i zadania klubu
• kodeks etyczny
wolne wnioski

Godzina 16.00
Anna Redlicka  – wykład: "Blaski i cienie hodowli psów"
• ile wilka w psie
• jaką odpowiedzialność nakłada na nas udomowienie
• kto to jest hodowca
• o doborze par rodzicielskich
• delikatna kwestia zdrowia
• właściwy właściciel dla właściwego szczenięcia
• Super pies – co to takiego, czyli jak zadbać o prawidłowy rozwój psychiczny szczeniąt
• Sztuka wyboru szczenięcia
Przypominamy, że na tym spotkaniu odbędzie się również Walne Zebranie naszego Klubu.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Zarząd Klubu WC i LH