II Zlot Corgi oraz walne Zgromadzenie Klubu

Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków Klubu na spotkanie w OSiR Wawrzkowizna.

II Zlot Corgi oraz walne Zgromadzenie Klubu
21 maja 2016
OSiR Wawrzkowizna
Wawrzkowizna 1, 97-400 Bełchatów
wawrzkowizna.com.pl
recepcja: + 48 (44) 635 15 15
rezerwacja: +48 (44) 635 15 15, +48 605 630 475
recepcja@wawrzkowizna.com.pl
fax: +48 (44) 635 15 13

PROGRAM SPOTKANIA:
Sobota 21.05.2016
Godzina 11:15 – Walne zgromadzenie klubu – wyborcze!!! (w drugim terminie)
1. Powołanie prowadzącego zebranie i prezydium
2. Powołanie komisji skrutacyjnej
3. Sprawozdanie zarządu klubu
4. Sprawozdanie skarbnika
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Absolutorium
8. Wyłonienie nowych władz klubu
9. Dyskusja nad dalszym planem pracy

10. Ogłoszenie wyników głosowania i zamknięcie obrad
Godzina 13.00 przerwa obiadowo – rekreacyjna
Godzina 14.00 dla chętnych krótkie zajęcia z handlingu
Godzina 16.00 wykład dr Katarzyny Fiszdon – „Podstawy genetyki dla hodowców psów”
Godzina 20.00 gry i zabawy ludu corgowego
Niedziela 22.05.2016
Po śniadaniu czas na spacer i zajęcia socjalizacyjne
Informacje bieżące na FB:
II Zlot Corgi oraz walne Zgromadzenie Klubu