Składka za rok 2017

Składka za rok 2017 podobnie jak w roku ubiegłym wynosi 20 zł.

KONTO do wpłat:
Bank Milenium S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
fax: +48 22 598 25 63
SWIFT: BIGBPLPW
Klub Welsh Corgi
nr konta:  46 1160 2202 0000 0002 0787 2237